Vraag over het gebruik
Andere vraag

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Het aandeel van bedrijfswagens in verkeersongevallen: Een analyse

Nieuws - 07/03/2024
-
Auteur(s): 
Edelhart Kempeneers


Bedrijfswagens zijn betrokken bij een significant aantal verkeersongevallen in België, en hun impact is groter dan hun aandeel in het totale wagenpark zou doen vermoeden. Dat blijkt uit een nieuwe analyse van het Vias instituut.
 
 
Onderzoek door VIAS

Het Vias Instituut, voorheen bekend als het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV), is een belangrijk verkeersveiligheids- en mobiliteitsinstituut in België. Het instituut richt zich op het verbeteren van de verkeersveiligheid, de mobiliteit en de beveiliging van de maatschappij door middel van onderzoek, advies, opleidingen en bewustwordingscampagnes.

Recent publiceerde Vias de resultaten van een onderzoek naar bedrijfswagens en verkeersveiligheid. Met bijna 595.054 geregistreerde voertuigen in 2023, en gezien de onderregistratie, vormen bedrijfswagens ongeveer 11% van alle voertuigen in België. Het 21 pagina’s tellende rapport belicht de relatie tussen bedrijfswagens en verkeersveiligheid, en onderzoekt de kenmerken van deze voertuigen en de invloed ervan op de ernst van ongevallen.

 
Kenmerken en risico's van bedrijfswagens

Bedrijfswagens, vaak nieuw en krachtig, bieden een verhoogde bescherming voor hun inzittenden. Maar door hun omvang en gewicht kunnen ze ernstige schade toebrengen aan andere voertuigen en kwetsbare weggebruikers bij ongevallen. Deze voertuigen leggen ook meer kilometers af dan gemiddeld, wat hun kans op betrokkenheid bij ongevallen vergroot. Initiatieven zoals het mobiliteitsbudget kunnen helpen het aantal en de impact van bedrijfswagens op de verkeersveiligheid te verminderen door alternatieve vervoerswijzen te stimuleren.

 
Ongevalsgegevens: Een diepgaande analyse

Uit onderzoek tussen 2018 en 2022 blijkt dat bedrijfswagens in 19% van de ongevallen betrokken zijn, terwijl ze slechts 11% van het wagenpark uitmaken. Dit oververtegenwoordigde aandeel in ongevallen wordt versterkt door de geografische en tijdelijke patronen van deze incidenten, met hoge concentraties in stedelijke gebieden en pieken tijdens de spitsuren. De ernst van de ongevallen met bedrijfswagens is doorgaans hoger, wat deels verklaard wordt door de omvang en het gewicht van deze voertuigen.

Afbeelding: Spreiding van betrokken bedrijfswagens bij verkeersongevallen in België. Bron: Rapport VIAS, p. 13.

 
De rol van bestuurdersgedrag en voertuigkenmerken

 

Jonge mannen zijn disproportioneel vaak betrokken bij ongevallen met bedrijfswagens, wat wijst op een mogelijke relatie tussen bestuurdersgedrag en ongevalskansen. De voorkeur voor grotere, zwaardere voertuigen zoals SUV's en sedans onder bedrijfswagens verhoogt het risico op ernstige ongevallen voor andere betrokkenen. Elektrische bedrijfswagens, hoewel milieuvriendelijker, brengen unieke veiligheidsuitdagingen met zich mee door hun gewicht en stille werking.

Afbeelding: Spreiding naar geslacht en leeftijd van betrokken autobestuurders bij ongevallen. Bron: Rapport VIAS, p. 15.

 
Preventieve maatregelen en toekomstvisie

Het verminderen van het aantal bedrijfswagens en hun impact op de verkeersveiligheid vereist een geïntegreerde aanpak, waaronder telewerken, het stimuleren van het openbaar vervoer en de implementatie van het mobiliteitsbudget. Deze maatregelen, gecombineerd met een bewustmaking van de specifieke risico's van bedrijfswagens, kunnen bijdragen aan een veiliger verkeersomgeving. De toekomst van de bedrijfswagen in de verkeersveiligheid hangt af van een evenwicht tussen bedrijfsbehoeften, milieudoelstellingen, en de gezondheid en veiligheid van alle weggebruikers.

Bedrijfswagens spelen een aanzienlijke rol in het verkeerslandschap en hun impact op de verkeersveiligheid is aanzienlijk. Door de kenmerken van deze voertuigen en het gedrag van hun bestuurders te begrijpen, kunnen gerichte maatregelen worden genomen om het aantal ongevallen te verminderen. Het stimuleren van duurzame mobiliteitsoplossingen en het aanmoedigen van verantwoordelijk gedrag zijn essentieel voor het verbeteren van de verkeersveiligheid in België en daarbuiten.

 
Meer in senTRAL:
 
Bronnen:
  • Vias institute (2024) Briefing « Bedrijfswagens ». Brussel, België, Vias institute