Vraag over het gebruik
Andere vraag

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Niveau luchtweginfecties daalt naar code groen

Nieuws - 22/03/2024
-
Auteur(s): 
Edelhart Kempeneers


Het risiconiveau voor luchtweginfecties in ons land is op 21 maart 2024 officieel verlaagd naar code groen. Deze beslissing, gebaseerd op actuele gezondheidsdata en adviezen van experts, markeert het einde van het Winterplan voor dit jaar. Dit is een belangrijke stap vooruit in het beheersen van respiratoire aandoeningen, die aantoont dat de circulatie van deze ziekteverwekkers momenteel zeer laag is en dat de druk op de zorginstellingen onder controle is.
Begrip van kleurcodes in gezondheidsrisico's
De Risk Assessment Group (RAG) houdt de trends in luchtweginfecties nauwlettend in de gaten en classificeert het risiconiveau met een kleurcode. Deze kleurcodes, variërend van groen tot rood, bieden duidelijke richtlijnen over de huidige staat van de circulatie van respiratoire pathogenen en de impact ervan op ons gezondheidssysteem. Hier is een korte uitleg:
  • Code Groen: wijst op een zeer lage circulatie van ziekteverwekkers en een gezondheidssysteem dat de druk aankan.
  • Code Geel: duidt op een toename van ziekteverwekkers, maar het systeem kan de druk nog steeds aan.
  • Code Oranje: de druk op de gezondheidszorg neemt toe, maatregelen zijn nodig.
  • Code Rood: er is een hoog risico op overbelasting van het gezondheidssysteem.
Met de afname naar code groen is de situatie nu gunstiger, maar de mogelijkheid blijft bestaan dat mensen luchtweginfecties oplopen.Incidentie van huisarts raadplegingen met griepachtige klachten (Bron: Sciensano).
Aanhoudende voorzorgsmaatregelen
Hoewel het risico is verminderd, blijven basisaanbevelingen van kracht om vooral de meest kwetsbaren onder ons te beschermen:
  • Handhygiëne: Regelmatig handen wassen blijft een belangrijke preventieve maatregel.
  • Hoestetiquette: Hoesten en niezen in een wegwerpzakdoek of in de elleboog helpt de verspreiding van virussen te voorkomen.
  • Thuisblijven bij ziekte: Als men symptomen van een luchtweginfectie heeft, dient men thuis te blijven of een masker te dragen om anderen niet in gevaar te brengen.
Deze richtlijnen zijn vooral gericht op preventieadviseurs en anderen die zich bezighouden met de gezondheid en veiligheid op de werkplek, om zo een veilige en gezonde omgeving voor iedereen te bevorderen.


Meer in senTRAL:
Bronnen:
  • News.Belgium - PERSBERICHT van RISK MANAGEMENT GROUP - Niveau luchtweginfecties daalt naar code groen