Vraag over het gebruik
Andere vraag

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Voorkoming van aanrijdingen op de werkplek: een nieuwe gids voor veiligheid

Nieuws - 08/04/2024
-
Auteur(s): 
Edelhart Kempeneers


Jaarlijks leiden aanrijdingen door voertuigen en mobiele apparatuur, zoals vorkheftrucks en graafmachines, tot ernstige verwondingen en zelfs sterfgevallen, ook in België. De Canadese Infrastructure Health and Safety Association (IHSA) heeft een gids uitgebracht, gericht op het verminderen van het risico op aanrijdingen in werkomgevingen. Het document biedt praktische stappen voor werkgevers om de veiligheid te verhogen van werknemers die zich te voet op bouwplaatsen bevinden.

Risico's identificeren en beheren

De publicatie geeft instructies over het identificeren van factoren die bijdragen aan het risico op aanrijdingen en het beheren van deze risico's. Een van de kernstrategieën is het in kaart brengen van de werkplek om potentiële gevaren te ontdekken. De gids voorziet in een bewerkbaar sjabloon dat gebruikt kan worden bij de aanvang van nieuwe projecten of wanneer de omstandigheden op een bouwplaats veranderen. Dit stelt werkgevers in staat om preventieve maatregelen te bepalen en toe te passen.


 
Voorbeeldtekening van een lay-out van een bouwplaats. De cirkels geven locaties aan waar voertuigen of mobiele apparatuur in de buurt zijn van werknemers die te voet zijn (bron: IHSA). 
Organisatorische maatregelen
Het fundament van botsingspreventie ligt in organisatorische strategieën. Deze omvatten:
  • Scheiding van verkeersstromen: Vanaf de ontwerpfase dient er een verkeersplan opgesteld te worden dat voetgangers en voertuigen scheidt, met behulp van markeringen en fysieke barrières.
  • Voorlichting van werknemers: Alle werknemers moeten geïnformeerd worden over de veiligheidsvoorschriften.
  • Snelheidsbeheersing en rijstijl: Het is belangrijk om snelheidslimieten vast te stellen en na te leven, en werknemers aan te moedigen tot een aangepaste rijstijl, vooral in de nabijheid van voetgangers.
Technische maatregelen
Verder kunnen technische aanpassingen de veiligheid verbeteren:
  • Zichtbaarheid optimaliseren: Kies voor apparatuur met grote glasoppervlakken om zichtbaarheid te verhogen en gebruik digitale camera's of extra spiegels om dode hoeken te elimineren.
  • Sensoren en verlichting: Installeer sensoren die personen en voorwerpen detecteren, en zorg voor goede verlichting en zichtbaarheidskleding waar nodig.
De menselijke factor
Ten slotte speelt de menselijke factor een rol:
  • Opleiding en bewustmaking: Bied werknemers opleidingen aan over het veilig besturen van voertuigen en het bewustzijn van dode hoeken. Zorg voor begeleiding en opvolging, vooral bij nieuwe werknemers.
  • Periodiek gezondheidstoezicht: Werknemers met een veiligheidsfunctie dienen voorafgaandelijk en om de twee jaar een gezondheidstoezicht te krijgen bij de arbeidsarts.
Elk jaar vallen er slachtoffers bij ernstige en soms zelfs fatale botsingen met machines of voertuigen. Preventiemaatregelen in combinatie met enkele organisatorische en technische maatregelen kunnen de kans op zulke ongevallen aanzienlijk verkleinen.

Meer in senTRAL:

Bronnen:
  • Safety+Health - Preventing struck-by incidents: New guide available
  • IHSA - Struck By Awareness Week April 1519, 2024