Vraag over het gebruik
Andere vraag

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Laatste aanmeldingsjaar voor stookoliefonds Promaz

Nieuws - 09/04/2024
-
Auteur(s): 
Johan Ceenaeme


Promaz werd eind 2021 erkend als stookoliefonds en is sinds 1 april 2022 volledig operationeel. Zo is er eindelijk een oplossing voor de duizenden lekkende stookolie- of mazouttanks in Vlaanderen. Een bodemsanering is immers een dure aangelegenheid en particulieren kunnen die kosten vaak niet alleen dragen. Nog tot 28 februari 2025 kunt u een aanvraag tot tussenkomst indienen.

Promaz is een fonds dat tussenkomt bij de sanering van bodemverontreinigingen, als die ontstaan zijn door lekkende mazouttanks en/of –leidingen gebruikt voor de verwarming van gebouwen, mét of zonder woonfunctie. Het fonds is een initiatief van de brandstoffensector, werkt onder de controle van de Bodemsaneringscommissie en volgens de bepalingen van een samenwerkingsakkoord tussen de federale en gewestelijke overheden.

Vandaag werden er bij Promaz al ruim 1300 dossiers aangemeld, waarvan 86 % door particulieren. Promaz voert bodemonderzoeken en saneringen uit en neemt de kosten ervan op zich. Ook wie vroeger een mazoutverontreiniging heeft laten saneren en heeft betaald, kan zich bij Promaz aanmelden om een terugbetaling te krijgen. Op dit moment onderzoekt en saneert Promaz al de meest dringende dossiers. En het fonds betaalde al voor meer dan 170 dossiers de kosten van eerder afgeronde bodemsaneringen terug.
Gebouwen met een woonfunctie
Promaz komt tussen voor bodemsaneringen bij gebouwen met een woonfunctie, zoals gezinswoningen en appartementsgebouwen.
Bij een operationele tussenkomst van Promaz zal het fonds de sanering uitvoeren. Promaz stelt een erkende bodemsaneringsdeskundige en een aannemer aan. Ze nemen alle effectieve kosten voor hun rekening tot een maximum van 200.000 euro. De eigenaar betaalt enkel een beheerskost voor het dossier en een franchise als de eigenaar sinds 8 mei 2019 niet meer op mazout verwarmt maar is overgeschakeld op een andere energiebron. Een financiële tegemoetkoming is enkel van toepassing voor wie beslist om de bodemsanering zelf uit te voeren en voor te financieren. Het bewijs dat men een ‘actieve gebruiker’ is en dus nog verder met mazout verwarmt, kan bestaan uit een leveringsbon of factuur voor geleverde mazout of een technisch verslag van een wettelijk verplicht onderhoud of controle van de mazoutverwarmingsinstallatie.
Gebouwen zonder woonfunctie
Promaz komt ook tussen voor bodemsaneringen bij scholen, overheidsgebouwen, hotels, ziekenhuizen, rusthuizen, kantoorgebouwen, religieuze gebouwen en dergelijke meer. Bij een operationele tussenkomst van Promaz zal het fonds de sanering uitvoeren en neemt alle effectieve kosten voor hun rekening tot een maximum van 100.000 euro. De eigenaar betaalt in dat geval ook enkel nog een beheerskost voor het dossier en een franchise voor wie sinds 08 mei 2019 niet meer op mazout verwarmt. Een financiële tegemoetkoming is enkel van toepassing voor wie beslist om de bodemsanering zelf uit te voeren en te betalen. Promaz kan die kosten terugbetalen tot maximaal 100.000 euro.
Aanvraag
Nog tot 28 februari 2025 kunt u een aanvraag tot tussenkomst indienen. Via de knop ‘Dien uw aanvraag in’ kunt u het aanvraagformulier invullen. Een aanvraag indienen kost 30,25 euro.


Meer in senTRAL:
Bron:
  • Laatste aanmeldingsjaar voor stookoliefonds Promaz (vlaanderen.be)