Vraag over het gebruik
Andere vraag

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Nieuwe campagne "Lezen voor gebruik" voor gebruik van chemische producten

Nieuws - 03/05/2024
-
Auteur(s): 
Edelhart Kempeneers


De nieuwe campagne “Lezen voor gebruik”, geïnitieerd door de FOD Volksgezondheid en het Antigifcentrum, onderstreept het belang van etiketlezing bij het gebruik van chemische producten. Dit initiatief volgt na een alarmerend aantal ongevallen gerelateerd aan onjuist gebruik en menging van chemische stoffen.
Risico's van het mengen van chemische producten
In 2023 registreerde het Antigifcentrum 445 incidenten veroorzaakt door het mengen van huishoudelijke chemicaliën, zoals bleekwater met huishoudazijn of andere schoonmaakmiddelen. Deze combinaties leiden tot de vrijgave van chloorgas, wat ernstige irritaties aan ogen en luchtwegen kan veroorzaken, zelfs na kort contact. Ongevallen gebeuren vaak tijdens huishoudelijke taken zoals het schoonmaken van sanitair. Het is een misvatting dat het combineren van verschillende producten tot betere schoonmaakresultaten leidt. Bij blootstelling aan chloorgas is het essentieel om onmiddellijk het gebied te ventileren en te verlaten, en indien nodig medisch advies in te winnen.
Gevaren bij het overgieten van chemische stoffen
Een ander significant risico dat in 2023 aandacht kreeg, betreft de 342 gemelde incidenten na het overgieten van chemische stoffen in drankflessen. Dit leidde ertoe dat bijna 350 personen, waaronder bijna 50 kinderen onder de 14 jaar, per ongeluk chemische producten consumeerden. Door het ontbreken van een origineel etiket op de nieuwe verpakking, wordt het voor medisch personeel moeilijk om een correcte diagnose en behandeling te bieden.
Onderwijs en preventie via “Lezen voor gebruik”
De “Lezen voor gebruik” campagne promoot actief de bewustwording van de gevaren van chemische producten en het belang van etiketlezing. Het etiket biedt vitale informatie over beschermingsmaatregelen zoals het dragen van beschermende kleding, waarschuwingen tegen het mengen met bepaalde stoffen, en noodprocedures bij ongevallen.

Informatie over de website lezenvoorgebruik.be (bron: FOD Volksgezondheid).
Wat te doen bij een ongeval met chemische (huishoud)producten?
Bel altijd meteen het Antigifcentrum op het gratis nummer 070 245 245. Daar krijg je professioneel advies.
Dien ondertussen de eerste zorgen toe:
  • Laat het slachtoffer NIET braken!
  • Spoel langdurig met lauw stromend water in geval van contact met ogen of huid.
  • Verplaats het slachtoffer bij het inademen van giftige dampen uit de ruimte. Breng hierbij je eigen leven niet in gevaar!
  • Hou de verpakking of het etiket bij de hand. Zo weten de hulpdiensten om welk product het gaat.
De campagnesite lezenvoorgebruik.be biedt educatief materiaal zoals animatievideo's, theatervoorstellingen, podcasts en games die helpen bij het herkennen van gevaarsymbolen. Bezoekers kunnen ook een gratis folder bestellen met praktische tips om ongevallen te voorkomen. Door deze gelaagde aanpak hoopt de campagne een veiliger gebruik van chemische producten te bevorderen.


Meer in senTRAL:
Bron:
  • FOD Volksgezondheid
Extra informatie: