Vraag over het gebruik
Andere vraag

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Resultaten Belgische uv-monitor 2023: Kennis over de gevaren van zonnestralen neemt af en huidkanker blijft stijgen

Nieuws - 14/05/2024
-
Auteur(s): 
Edelhart Kempeneers


Huidkanker is de meest voorkomende kankersoort wereldwijd en in België. Met een stijgend aantal gevallen, vooral onder mensen die regelmatig buiten werken, wordt het steeds belangrijker voor preventieadviseurs en werkgevers om effectieve beschermingsmaatregelen te implementeren en de bewustwording te vergroten.
 
 
Stijgende incidentie van huidkanker

Uit de UV-monitor 2023, uitgevoerd door de Stichting tegen Kanker, blijkt dat ongeveer een derde van alle nieuw ontdekte kankers huidkanker betreft. Een op vijf personen zal voor hun 75ste met deze ziekte geconfronteerd worden. Een groot deel van deze kankers kan voorkomen worden door adequate bescherming tegen UV-straling.

 
Kennis over UV-bescherming daalt

Hoewel mensen denken beter geïnformeerd te zijn, toont de UV-monitor aan dat de kennis over de gevaren van zonnestralen afneemt. Vele mensen geloven nog steeds in misvattingen zoals het idee dat één keer smeren per dag voldoende is, of dat men eerst moet verbranden om beter te bruinen. Dit is vooral het geval bij jongeren en mannen.

 
Afbeelding: Kennis over preventiemaatregelen tegen de zon. Bron: Enquête Ipsos 2023.
 
Specifieke risico's voor buitenwerkers

Buitenwerkers zijn bijzonder kwetsbaar voor huidkanker door hun frequente blootstelling aan UV-stralen. Recent onderzoek toont aan dat buitenwerkers 77% meer kans hebben op actinische keratose en een aanzienlijk hoger risico lopen op basaalcel- en plaveiselcelcarcinomen. Ondanks dit verhoogde risico, blijkt uit de UV-monitor dat hun kennis over UV-bescherming ontoereikend is en zij zich onvoldoende beschermen.

 
Rol van werkgevers en preventieadviseurs

Werkgevers hebben een belangrijke rol in het beschermen van hun werknemers, vooral diegenen die frequent buiten werken. Het is essentieel dat zij zorgen voor:

  • Regelmatige training en bewustwordingscampagnes over de gevaren van UV-straling en de juiste beschermingsmaatregelen.
  • Verstrekking van zonnebrandcrème, beschermende kleding, en toegang tot schaduwrijke rustplaatsen.
  • Implementatie van beleid dat het gebruik van zonnebanken ontmoedigt en bevordering van een gezonde huidverzorgingsroutine.
 
Oproep tot nationale actie

De Stichting tegen Kanker benadrukt het belang van een nationale aanpak voor de preventie van huidkanker. Dit omvat het investeren in primaire preventie om de instroom van patiënten te verminderen, het ontwikkelen van strategieën voor vroegtijdige opsporing, en het garanderen van toegankelijke en kwalitatieve zorg. Deze initiatieven zijn nodig om de groeiende trend van huidkanker in te dammen en zullen een directe impact hebben op de gezondheid en veiligheid van alle Belgen, in het bijzonder die in risicogroepen zoals buitenwerkers.

Door samen te werken en prioriteit te geven aan deze initiatieven, kunnen werkgevers en preventieadviseurs een belangrijke bijdrage leveren aan de gezondheid en het welzijn van hun werknemers.
 
 
Meer in senTRAL:
 
Bronnen:
  • Persbericht Stichting tegen Kanker - Kennis over de gevaren van zonnestralen neemt af en huidkanker blijft stijgen