Vraag over het gebruik
Andere vraag

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Fysieke activiteit en het risico op letsel op de werkplek en tijdens woon-werkverkeer

Nieuws - 29/05/2024
-
Auteur(s): 
Edelhart Kempeneers


Fysieke activiteit (PA) in de vrije tijd kan het risico op letsel op de werkplek verlagen, vooral bij oudere werknemers. Er werd geen significant verband gevonden met het risico op letsel tijdens woon-werkverkeer. Dat blijkt uit nieuw verschenen onderzoek.
 
 
Achtergrond

Letsels op de werkplek kunnen langdurige gevolgen hebben voor de gezondheid en werkcapaciteit, evenals hoge maatschappelijke kosten met zich meebrengen. Verschillende factoren beïnvloeden het risico op werkgerelateerde letsels, waaronder leeftijd, geslacht, opleiding, werkdruk en gezondheidsproblemen zoals diabetes en depressie. Mannen lopen vaker letsel op door fysieke beroepen, terwijl vrouwen mogelijk een hoger risico hebben door verschillende beroepsfactoren.

 
Voordelen van fysieke activiteit

Fysieke activiteit heeft veel gezondheidsvoordelen, zoals verbeterde spierkracht, balans, en cardiovasculaire conditie. Deze voordelen kunnen bijdragen aan een lager risico op werkgerelateerde letsels. Regelmatige fysieke activiteit is ook geassocieerd met een lager risico op chronische ziekten en verbeterde slaap, wat het risico op werkgerelateerde letsels kan verminderen.

 
Onderzoeksmethoden

In een studie gepubliceerd in de Scandinavian Journal of Work, Environment & Health werden gegevens van 48.116 werknemers uit de publieke sector in Finland geanalyseerd. Het gemiddelde niveau van fysieke activiteit werd beoordeeld via vragenlijsten en gekoppeld aan nationale registers voor arbeidsletsels. De associaties tussen fysieke activiteit en letselrisico op de werkplek en tijdens woon-werkverkeer werden onderzocht met logistische regressieanalyses.

 
Resultaten

Een hoger niveau van fysieke activiteit werd geassocieerd met een lager risico op letsel op de werkplek, vooral bij werknemers van 50 jaar en ouder. Er werd geen verband gevonden tussen fysieke activiteit en letsel tijdens woon-werkverkeer. Dit onderzoek is uniek omdat het een breed scala aan beroepen omvatte en het effect van zowel werkgerelateerde als woon-werkgerelateerde letsels onderzocht.

 

Afbeelding: Het verband tussen fysieke activiteit en letsel op het werk voor alle leeftijds- en geslachtsgroepen. Model 1 is aangepast voor leeftijd, geslacht en opleiding. Model 2 is gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht, opleiding, werkrooster, fysieke zwaarte van een beroep, letselrisico per beroep, taakeisen, slaapproblemen, hart- en vaatziekten, diabetes en depressie. Bron: Alhainen et al.

 
Discussie

De resultaten suggereren dat een hoog niveau van fysieke activiteit kan bijdragen aan een lager risico op werkgerelateerde letsels door verbeterde fysieke fitheid en gezondheid. Hoewel eerdere studies een verband tussen fysieke activiteit en woon-werkgerelateerde letsels suggereerden, werd dit in de huidige studie niet bevestigd. Mogelijk is gedetailleerdere informatie over verschillende typen fysieke activiteit nodig om deze associatie beter te begrijpen.

Een hoger niveau van fysieke activiteit in de vrije tijd is geassocieerd met een lager risico op letsel op de werkplek, vooral bij oudere werknemers. Er werd geen significant verband gevonden tussen fysieke activiteit en letsel tijdens woon-werkverkeer. Deze bevindingen kunnen een leidraad zijn voor werkgevers bij het ontwikkelen van initiatieven die een fysiek actieve levensstijl onder werknemers stimuleren, wat leidt tot een veiligere werkomgeving. Bewegingsprogramma's op de werkplek, afgestemd op de behoeften van werknemers, kunnen hierbij nuttig zijn.
 
Meer in senTRAL:
 
Bronnen:
  • Alhainen M et al. Physical activity and risk of workplace and commuting injuries: a cohort study. Scand J Work Environ Health. Published online: 23 May 2024.