Vraag over het gebruik
Andere vraag

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Vlaamse onderzoeksprojecten met gerecycleerd asfalt

Nieuws - 11/06/2024
-
Auteur(s): 
Joris De Vroey


Een van de onderzoeksdomeinen die de circulaire economie in Vlaanderen kunnen ondersteunen is de wegenbouw. Als opdrachtgever kan de Vlaamse overheid hierin een belangrijke rol spelen. Recyclage van asfalt biedt kansen, maar het onderzoek vraagt tijd.
 

Hergebruik van asfalt is niets nieuws: het wordt al ruim veertig jaar met succes toegepast in de asfaltsector in België. Toch zijn er nog belangrijke drempels die een algemene toepassing in de weg staan, zoals de kwaliteit van het asfaltgranulaat en de mogelijke impact daarvan op de prestaties van asfaltmengsels met een hoog percentage aan granulaat. Vooral voor de toplagen zijn de verwerkbaarheid en de verdichtbaarheid van asfaltmengsels kritische factoren. Het bitumineuze bindmiddel van asfalt ondergaat een verouderingsproces dat prestatiekenmerken in de tijd doet afnemen: het materiaal wordt stijver en brosser en laat zich moeilijker herstellen. Bovendien wordt asfalt vaak al meerdere keren gerecycleerd, wat tot gevolg heeft dat het bindmiddel in het granulaat gevoeliger wordt voor scheurvorming.

Om de praktijk van asfaltrecyclage te verbeteren werden recent de onderzoeksprojecten REjuveBIT en RECYWOBI in Vlaanderen opgestart.

Proefprojecten

In het kader van het REjuveBIT-project met de Antwerpse universiteit werden enkele jaren geleden proefvakken met verschillende asfaltsamenstellingen aangelegd. Met jaarlijkse meetcampagnes worden daar verschillende parameters opgevolgd, zoals spoorvorming en stroefheid. In augustus 2023 antwoordde minister van Mobiliteit Lydia Peeters op een parlementaire vraag dat dit project nog te recent was om al een discrepantie tussen verschillende proefvakken te kunnen waarnemen en een evaluatie te maken.

Het proefproject RECYWOBI van het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW) staat voor ‘Recyclability and Workability of Bituminous Materials’. Bedoeling is een proefmethode te ontwikkelen om de verwerkbaarheid van bitumineuze mengsels te bepalen, alsook een gecombineerde proefmethode voor de bepaling van de verwerkbaarheid en verdichtbaarheid van bitumineuze mengsels met behulp van de ‘gyratorverdichter’. Daarnaast moet dit project ook een screening-meetmethode opleveren waarmee men de gevoeligheid van asfaltgranulaat voor scheurvorming kan monitoren, en een analyseprocedé met infraroodspectroscopie (FT-IR) voor bitumineuze bindmiddelen.

Ook hierover kunnen nog geen nuttige conclusies getrokken worden, zegt minister Peeters. “De enige conclusie die tot op heden kan getrokken worden, is dat de proefvakken waarbij verjongers in combinatie met asfaltgranulaat werden gebruikt zich hetzelfde gedragen als de proefvakken waarbij geen asfaltgranulaat werd gebruikt in de toplagen. Dit was ook al de conclusie van het labo-onderzoek. Aangezien de meerwaarde van verjongers tot op heden niet is aangetoond worden deze producten tot op heden dan ook niet voorgeschreven in SB 250. Een product verplichten dat zijn meerwaarde niet bewezen heeft, heeft immers geen toegevoegde waarde.” Voor de concrete onderzoeksresultaten verwijst zij naar OCW.

 
 
Meer in senTRAL:
 
Bron:
  • Vlaams parlement, Schriftelijke vraag nr. 801 van Carmen Ryheul, 27 maart 2024 
Extra informatie: