Vraag over het gebruik
Andere vraag

senTRAL, uw all-round HSE-tool

Alle info over veiligheid, milieu, elektriciteit en arbeidsgeneeskunde op de werkvloer
 

Praktisch

Direct bruikbare werkdocumenten zoals toolbox, veiligheidsinstructiekaarten, sensibilisering, checklists, normen en commentaarteksten met duiding bij de wet (Codex, Vlarem, AREI)

Expertise

Samengesteld door specialisten zoals preventieadviseurs, milieucoördinatoren, arbeidsgeneesheren, technische experten en juristen met jarenlange terreinkennis

Nieuwsberichten

25/09/2023

- Veiligheid

18/09/2023

- Veiligheid
 • Inzicht in hoogwerker veiligheid: Belangrijke updates van IPAF
  De International Powered Access Federation (IPAF) blijft zich inzetten voor de promotie van veilig en efficiënt gebruik van hoogwerkers over de hele wereld. In dit kader heeft de IPAF nieuwe veiligheidsdocumentatie en educatieve video's ontwikkeld, en ...

05/09/2023

- Veiligheid
 • Wagenziekte en zelfrijdende auto's
    Wagenziekte, een ongemakkelijk gevoel dat veel reizigers kennen, kan in intensiteit toenemen met de komst van zelfrijdende auto’s en halfautomatische rijsystemen. Dit kan ook een impact hebben op het werk.    ...Wat is wagenziekte? Wagenziekte is een ...

04/09/2023

- Veiligheid

11/09/2023

- Milieu
 • Europese Commissie wil een betere bodem
  Op 5 juli publiceerde de Europese Commissie een pakket beleidsvoorstellen voor een duurzaam gebruik van belangrijke natuurlijke hulpbronnen....Op langere termijn moeten de voorstellen – indien ze tot effectieve maatregelen leiden - economische, sociale, ...

27/07/2023

- Milieu
 • Brussel brengt PFAS-verontreinigde sites in kaart
  Het Brussels Gewest brengt nu ook zijn PFAS-verontreiniging in kaart. Letterlijk: de kaart met verontreinigde sites is online te raadplegen....PFAS (acroniem voor per- en polyfluoralkylverbindingen) zijn gefluoreerde chemicaliën die zeer weinig worden ...

13/07/2023

- Milieu
 • Codetaal om waterschaarste te voorkomen
   Na een natte lente en een droge periode van half mei tot eind juni zijn langere droogteperiodes deze zomer zeker niet uitgesloten....Als gevolg van de eerdere droogte geldt ook nog steeds een tijdelijk captatieverbod in een aantal onbevaarbare waterlopen....De ...

11/07/2023

- Milieu
 • Updates compendia water (WAC) en lucht (LUC) 2023 goedgekeurd
  De Vlaamse regering keurt de updates van de compendia water (WAC) en lucht (LUC) goed. De nieuwe bepalingen hadden al uitwerking met ingang van 15 januari 2023 in het kader van Vlaamse milieuwetgeving. De laboratoria werden op de hoogte gebracht van de ...

05/07/2023

- Milieu
 • ECHA staat achter een EU-verbod op PFAS in blusschuim
   SEAC, het Comité voor sociaal-economische analyse van ECHA, heeft zijn definitieve advies gepubliceerd dat een geleidelijk verbod op per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) in blusschuim ondersteunt. SEAC is van mening dat de voorgestelde beperking op het ...

14/07/2023

- Elektriciteit
 • Machineverordening gepubliceerd
  Met de Machineverordening (Verordening 2023/1230) wordt de Machinerichtlijn uit 2006 (Richtlijn 2006/42) omgezet in een verordening....Die Richtlijn uit 2006 is een belangrijk stuk wetgeving dat voor machines in de Europese Unie dezelfde gezondheids- ...

10/07/2023

- Elektriciteit

15/06/2023

- Elektriciteit
 • Elektrische veiligheid op bouwplaatsen
   Het Engelse ‘Health and Safety Executive’ (HSE) heeft een nieuwe versie van zijn “Electrical safety on construction sites” uitgebracht. Deze publicatie is essentieel voor alle bouwprojecten, ongeacht de omvang en de aard van de werkzaamheden, zoals sloop, ...

05/06/2023

- Elektriciteit

23/05/2023

- Elektriciteit

Ontdekken?

Publicaties

Partners