Vraag over het gebruik
Andere vraag

senTRAL, uw all-round HSE-tool

Alle info over veiligheid, milieu, elektriciteit en arbeidsgeneeskunde op de werkvloer
 

Praktisch

Direct bruikbare werkdocumenten zoals toolbox, veiligheidsinstructiekaarten, sensibilisering, checklists, normen en commentaarteksten met duiding bij de wet (Codex, Vlarem, AREI)

Expertise

Samengesteld door specialisten zoals preventieadviseurs, milieucoördinatoren, arbeidsgeneesheren, technische experten en juristen met jarenlange terreinkennis

Nieuwsberichten

05/12/2022

- Veiligheid
 • Aanvragen Fedris worden digitaal
   Artsen en werknemers kunnen vanaf nu hun aanvragen tot schadeloosstelling voor covid bij Fedris online invullen en digitaal ondertekenen. Dat is maar een eerste stap naar de volledige digitalisering van de aanvraagformulieren....  Werknemers die COVID-19 ...

30/11/2022

- Veiligheid
 • Tijd tot 1 april 2023 voor regels rond deconnectie
   Werkgevers met twintig of meer werknemers moeten een ondernemings-cao afsluiten met regels over deconnectie. Dat moest eerst tegen uiterlijk 1 januari a.s., maar ze krijgen nu drie maanden extra....  Tot op heden moest er altijd al overleg zijn rond ...

29/11/2022

- Veiligheid
 • Actiemarathon tegen gendergeweld
   Vrouwen zijn op de werkvloer kwetsbaarder voor geweld en intimidatie. Ook dit jaar wordt de campagne “Orange the World” georganiseerd: een zestiendaagse ‘actiemarathon tegen gendergeweld’....  De “16 Dagen van Activisme tegen Gendergerelateerd Geweld” ...

24/11/2022

- Veiligheid

02/12/2022

- Milieu
 • De Vlaamse stroomvoorspeller
   De ‘stroomvoorspeller’ is een online tool die gegevens van zonnepanelen en windturbines aan actuele weersinformatie koppelt, en daarmee elk uur van de dag inschat hoeveel van de elektriciteit door zon en wind is opgewekt....  In het Vlaams Parlement ...

29/11/2022

- Milieu
 • Vlaamse milieuwetgeving in procedure (25 november 2022)
  Overzicht van de beslissingen van de Vlaamse regering in verband met milieu, omgeving, energie en mobiliteit op de ministerraad van 25 november 2022. U vindt de   bijhorende documenten hier ....    - Kaderdecreet handhaving Vlaamse regelgeving...Na advies ...

25/11/2022

- Milieu

24/11/2022

- Milieu

08/11/2022

- Elektriciteit

05/10/2022

- Elektriciteit

13/09/2022

- Elektriciteit
 • Machinerichtlijn wordt straks een verordening
  Op 26 juni zijn de lidstaten het eens geworden over een mandaat voor onderhandelingen met het Europees Parlement over het verordeningsvoorstel betreffende machineproducten. Dit voorstel omvat de omzetting van de Machinerichtlijn uit 2006 in een verordening....  ...

18/08/2022

- Elektriciteit

16/08/2022

- Elektriciteit

Ontdekken?

Publicaties

Partners