Vraag over het gebruik
Andere vraag

senTRAL, uw all-round HSE-tool

Alle info over veiligheid, milieu, elektriciteit en arbeidsgeneeskunde op de werkvloer
 

Praktisch

Direct bruikbare werkdocumenten zoals toolbox, veiligheidsinstructiekaarten, sensibilisering, checklists, normen en commentaarteksten met duiding bij de wet (Codex, Vlarem, AREI)

Expertise

Samengesteld door specialisten zoals preventieadviseurs, milieucoördinatoren, arbeidsgeneesheren, technische experten en juristen met jarenlange terreinkennis

Nieuwsberichten

21/03/2023

- Veiligheid

20/03/2023

- Veiligheid
 • Succesvol digitaliseren op maat van mensen
   In 2023 investeren heel veel bedrijven en organisaties in een digitaal transformatieproces, en de voorbije Covid-crisis was nog een extra aanjager....Productieprocessen en ondersteunende diensten worden digitaal gescand, met als doel ze toekomstbestendiger ...

17/03/2023

- Veiligheid
 • De ramadan komt er weer aan
   De ramadan begint dit jaar in ons land op woensdagavond 22 maart en eindigt op donderdagavond 20 april. Ook al is het niet verplicht, het is wel verstandig als een werkgever rekening houdt met vastend personeel....  Tijdens de negende maand van de islamitische ...
 • Veranderingen in de asbestregelgeving in de Codex
   Het gewijzigd ‘KB Asbest’ is in werking getreden op 9 maart. Hiermee worden de bestaande bepalingen over de asbestinventaris, metingen, het werkplan en asbestverwijdering verduidelijkt en/of aangevuld in de Codex over het welzijn op het werk....    Het ...

15/03/2023

- Veiligheid
 • Vlaamse overheid lanceert de ‘Fitbonus’
   Dit jaar organiseert de Vlaamse overheid de eerste zogenaamde ‘FitBonus’. Met dit initiatief wil ze zelfstandigen, kmo's en hun werknemers op weg helpen naar een gezonder en veerkrachtiger leven in balans. Want gezonde en gelukkige medewerkers – zowel ...

09/03/2023

- Milieu
 • Projectvoorstel voor duurzame logistieke bedrijventerreinen
   Het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL), de Universiteit Antwerpen en VITO/Vlakwa werken aan een projectvoorstel om kennis over duurzaamheidsdomeinen zoals water beter toe te passen op logistieke en gemengde bedrijventerreinen....  Vlaanderen is ...

03/03/2023

- Milieu
 • Een ‘living lab’ voor een duurzame fietsindustrie
   Met een uitstoot van 2 tot 5 gram CO 2 per gereden kilometer, zijn elektrische fietsen 20 tot 50 keer milieuvriendelijker dan elektrische wagens. Dat concludeert VITO, dat nu samen met Flanders Make een ‘living lab’ opstart om elektrische fietsen nog ...

28/02/2023

- Milieu
 • Nieuwe recyclageprojecten starten in 2023
   Het Europese relanceplan voorziet 30 miljoen euro voor de uitbouw van een recyclagehub in Vlaanderen. Op 9 september 2021 werd een besluit van de Vlaamse regering gepubliceerd tot vaststelling van de regels voor de toekenning van steun aan ondernemingen ...

15/02/2023

- Milieu

03/02/2023

- Milieu
 • Publieke consultatie over ontwerpbesluit waterregelgeving
   Het Departement Omgeving organiseert nog tot 1 maart een publieke raadpleging over de wijziging van diverse besluiten m.b.t. grondwater, zoals voorzien in het ontwerpbesluit tot wijziging van titel II van het VLAREM, het VLAREL en het Omgevingsvergunningenbesluit, ...

03/02/2023

- Elektriciteit
 • Databanken met gevaarlijke elektrische producten
  Wanneer een product als gevaarlijk wordt ingedeeld moet het uit de handel worden genomen. In de praktijk kunnen mensen echter, zonder het te weten, met dergelijke producten in bedrijf of huis zitten. Dat komt omdat sommige gewetenloze handelaren deze ...

17/01/2023

- Elektriciteit
 • Europese booster voor vergunningen hernieuwbare energie
   Een nieuwe tijdelijke Europese noodverordening is sinds 30 december 2022 in werking om op korte termijn meer projecten voor hernieuwbare energie (wind- en zonne-energie, warmtepompen en repower-projecten) te realiseren....De noodverordening geldt tot ...

08/11/2022

- Elektriciteit

05/10/2022

- Elektriciteit

13/09/2022

- Elektriciteit
 • Machinerichtlijn wordt straks een verordening
  Op 26 juni zijn de lidstaten het eens geworden over een mandaat voor onderhandelingen met het Europees Parlement over het verordeningsvoorstel betreffende machineproducten. Dit voorstel omvat de omzetting van de Machinerichtlijn uit 2006 in een verordening....  ...

Ontdekken?

Publicaties

Partners