Vraag over het gebruik
Andere vraag

senTRAL, uw all-round HSE-tool

Alle info over veiligheid, milieu, elektriciteit en arbeidsgeneeskunde op de werkvloer
 

Praktisch

Direct bruikbare werkdocumenten zoals toolbox, veiligheidsinstructiekaarten, sensibilisering, checklists, normen en commentaarteksten met duiding bij de wet (Codex, Vlarem, AREI)

Expertise

Samengesteld door specialisten zoals preventieadviseurs, milieucoördinatoren, arbeidsgeneesheren, technische experten en juristen met jarenlange terreinkennis

Nieuwsberichten

10/06/2024

- Veiligheid
 • Nieuwe EU-verordening beperkt gebruik van siloxanen
  Siloxanen D4, D5 en D6 worden veel gebruikt in alledaagse producten vanwege hun unieke materiaaleigenschappen. Hun toxicologische en gevaarlijke eigenschappen brengen echter risico's met zich mee voor zowel de gezondheid als het milieu. Daarom heeft Europa ...

04/06/2024

- Veiligheid

29/05/2024

- Veiligheid

27/05/2024

- Veiligheid
 • Nieuwe prothesen en exoskeletten verleggen fysieke grenzen
  De vooruitgang in AI, robotica en in neuro-elektronica is ook goed nieuws voor mensen met een fysieke handicap of werknemers die veel zwaar werk moeten verrichten....Een werkneemster van een Franse Renault-fabriek aan het werk met een exoskelet. ©AFP ...

23/05/2024

- Veiligheid

11/06/2024

- Milieu
 • Vlaamse onderzoeksprojecten met gerecycleerd asfalt
  Een van de onderzoeksdomeinen die de circulaire economie in Vlaanderen kunnen ondersteunen is de wegenbouw. Als opdrachtgever kan de Vlaamse overheid hierin een belangrijke rol spelen. Recyclage van asfalt biedt kansen, maar het onderzoek vraagt tijd. ...

28/05/2024

- Milieu
 • Gevaarlijke chemicaliën in gerecycleerde kunststoffen
  Plastics worden inmiddels overal teruggevonden, van de diepste zeeën tot hoog in de atmosfeer en in talloze levende organismen....Naarmate het wetenschappelijk bewijs voor de schade aan het milieu en de mens zich uitbreidt worden die kunststoffen meer ...

21/05/2024

- Milieu

26/04/2024

- Milieu

23/04/2024

- Milieu
 • Omgevingshandhavingsprogramma 2024-2025 is gepubliceerd (3)
  Hieronder volgt de verdere bespreking van de proactieve handhavingsinitiatieven met betrekking tot het domein milieu....Landbouw: De omgevingsinspectie zit in het bijzonder in op de aanpak van de stikstofproblematiek en naleving van de emissie- en kwaliteitsnormen ...

19/12/2023

- Elektriciteit

28/09/2023

- Elektriciteit

14/07/2023

- Elektriciteit
 • Machineverordening gepubliceerd
  Met de Machineverordening (Verordening 2023/1230) wordt de Machinerichtlijn uit 2006 (Richtlijn 2006/42) omgezet in een verordening....Die Richtlijn uit 2006 is een belangrijk stuk wetgeving dat voor machines in de Europese Unie dezelfde gezondheids- ...

10/07/2023

- Elektriciteit

15/06/2023

- Elektriciteit
 • Elektrische veiligheid op bouwplaatsen
   Het Engelse ‘Health and Safety Executive’ (HSE) heeft een nieuwe versie van zijn “Electrical safety on construction sites” uitgebracht. Deze publicatie is essentieel voor alle bouwprojecten, ongeacht de omvang en de aard van de werkzaamheden, zoals sloop, ...

Ontdekken?

Publicaties

Partners