Vraag over het gebruik
Andere vraag

senTRAL, uw all-round HSE-tool

Alle info over veiligheid, milieu, elektriciteit en arbeidsgeneeskunde op de werkvloer
 

Praktisch

Direct bruikbare werkdocumenten zoals toolbox, veiligheidsinstructiekaarten, sensibilisering, checklists, normen en commentaarteksten met duiding bij de wet (Codex, Vlarem, AREI)

Expertise

Samengesteld door specialisten zoals preventieadviseurs, milieucoördinatoren, arbeidsgeneesheren, technische experten en juristen met jarenlange terreinkennis

Nieuwsberichten

06/07/2022

- Veiligheid
 • Belgische consultatie over biociden
  Tot en met 3 oktober a.s. organiseert de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging over het ontwerp van het federaal reductieplan voor biociden. Dit plan (“FRPB”) bestaat uit een reeks acties die de ...

30/06/2022

- Veiligheid
 • Simulator voor veilig gebruik straddle carriers
  Containeroverslag in havens kan niet meer zonder ‘straddle carriers’, maar deze arbeidsmiddelen zijn niet zonder risico’s en vragen een gedegen opleiding. In Antwerpen hebben ze nu een speciale simulator om veilig gebruik te trainen in diverse ...

29/06/2022

- Veiligheid

28/06/2022

- Veiligheid
 • Meer mentale problemen bij federale ambtenaren
  Een infografiek van Medex verschaft meer informatie over mentale problemen bij federale ambtenaren voor de periode 2017-2021. Er is in deze groep een duidelijk opwaartse trend va het aantal ziektedagen door mentale problemen. Het Bestuur Medische ...

27/06/2022

- Veiligheid

06/07/2022

- Milieu
 • Belgische consultatie over biociden
  Tot en met 3 oktober a.s. organiseert de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging over het ontwerp van het federaal reductieplan voor biociden. Dit plan (“FRPB”) bestaat uit een reeks acties die de ...

01/07/2022

- Milieu
 • De Vlarem-trein 2019 is goedgekeurd
  Op 24 juni heeft de Vlaamse regering de ‘Vlaremtrein 2019’ goedgekeurd. Dit wijzigingsbesluit heeft onder meer vertraging opgelopen door de uitdagingen over de plan-m.e.r.-plicht, die het kader vormt voor de toekenning van toekomstige vergunningen ...

30/06/2022

- Milieu
 • Strengere opvolging slooppuin van kracht op 1 juli
  Meer en meer richt het beleid zich op ketenbeheer bij sloopwerken. De overheid wil garanderen dat alle materialen die uit een slooppand vrijkomen een goede bestemming krijgen, en wil daarom ook goed toezien hoe de keten verloopt vanaf de selectieve ...

27/06/2022

- Milieu
 • Vlaamse milieuwetgeving in procedure (24 juni 2022)
  Overzicht van de beslissingen van de Vlaamse regering in verband met milieu, omgeving, energie en mobiliteit op de ministerraad van 24 juni 2022. U vindt de bijhorende documenten hier. - VLAREM-trein: actualisering, optimalisering en aanpassing ...

24/06/2022

- Milieu

29/06/2022

- Elektriciteit

13/06/2022

- Elektriciteit

01/06/2022

- Elektriciteit

15/02/2022

- Elektriciteit

24/01/2022

- Elektriciteit

Ontdekken?

Publicaties

Partners