Vraag over het gebruik
Andere vraag

senTRAL, uw all-round HSE-tool

Alle info over veiligheid, milieu, elektriciteit en arbeidsgeneeskunde op de werkvloer
 

Praktisch

Direct bruikbare werkdocumenten zoals toolbox, veiligheidsinstructiekaarten, sensibilisering, checklists, normen en commentaarteksten met duiding bij de wet (Codex, Vlarem, AREI)

Expertise

Samengesteld door specialisten zoals preventieadviseurs, milieucoördinatoren, arbeidsgeneesheren, technische experten en juristen met jarenlange terreinkennis

Nieuwsberichten

23/05/2024

- Veiligheid

22/05/2024

- Veiligheid

14/05/2024

- Veiligheid

06/05/2024

- Veiligheid

21/05/2024

- Milieu

26/04/2024

- Milieu

23/04/2024

- Milieu
 • Omgevingshandhavingsprogramma 2024-2025 is gepubliceerd (1)
  De activiteiten van de Omgevingsinspectie en de cluster ‘Sanctionering en Advisering’ (beter bekend als de gewestelijke beboetingsentiteit) worden jaarlijks aangekondigd in deze publicatie, die de werking, plannen en acties oplijst van de afdeling Handhaving ...
 • Omgevingshandhavingsprogramma 2024-2025 is gepubliceerd (2)
  Het handhavingsprogramma heeft als bijlage een overzicht geboden van de proactieve handhavingsinitiatieven met betrekking tot het domein milieu. Hieronder wordt dit toegelicht. Proactief optreden...Afval en materialen Voor het thema afval en materialen ...
 • Omgevingshandhavingsprogramma 2024-2025 is gepubliceerd (3)
  Hieronder volgt de verdere bespreking van de proactieve handhavingsinitiatieven met betrekking tot het domein milieu....Landbouw: De omgevingsinspectie zit in het bijzonder in op de aanpak van de stikstofproblematiek en naleving van de emissie- en kwaliteitsnormen ...

19/12/2023

- Elektriciteit

28/09/2023

- Elektriciteit

14/07/2023

- Elektriciteit
 • Machineverordening gepubliceerd
  Met de Machineverordening (Verordening 2023/1230) wordt de Machinerichtlijn uit 2006 (Richtlijn 2006/42) omgezet in een verordening....Die Richtlijn uit 2006 is een belangrijk stuk wetgeving dat voor machines in de Europese Unie dezelfde gezondheids- ...

10/07/2023

- Elektriciteit

15/06/2023

- Elektriciteit
 • Elektrische veiligheid op bouwplaatsen
   Het Engelse ‘Health and Safety Executive’ (HSE) heeft een nieuwe versie van zijn “Electrical safety on construction sites” uitgebracht. Deze publicatie is essentieel voor alle bouwprojecten, ongeacht de omvang en de aard van de werkzaamheden, zoals sloop, ...

Ontdekken?

Publicaties

Partners