Vraag over het gebruik
Andere vraag

senTRAL, uw all-round HSE-tool

Alle info over veiligheid, milieu, elektriciteit en arbeidsgeneeskunde op de werkvloer
 

Praktisch

Direct bruikbare werkdocumenten zoals toolbox, veiligheidsinstructiekaarten, sensibilisering, checklists, normen en commentaarteksten met duiding bij de wet (Codex, Vlarem, AREI)

Expertise

Samengesteld door specialisten zoals preventieadviseurs, milieucoördinatoren, arbeidsgeneesheren, technische experten en juristen met jarenlange terreinkennis

Nieuwsberichten

16/07/2024

- Veiligheid

12/07/2024

- Veiligheid
 • Zes maanden sporten maakt je acht maanden jonger
  Regelmatige lichaamsbeweging verbetert niet alleen de fitheid, maar vertraagt ook aanzienlijk verouderingsprocessen. Een nieuwe Belgische studie laat zien dat zes maanden uithoudingstraining de epigenetische leeftijd met 7,7 maanden vermindert en de slagaders ...

08/07/2024

- Veiligheid

01/07/2024

- Veiligheid

26/06/2024

- Veiligheid

18/07/2024

- Milieu
 • Verantwoord aanbesteden met de MVOO-criteriatool
  In mei lanceerde de Vlaamse overheid de MVOO-criteriatool, een online selectie-instrument waarmee overheden hun openbare aanbestedingen kunnen afstemmen op MVOO-criteria (Maatschappelijk Verantwoorde Overheidsopdrachten)....Dat zijn overheidsopdrachten ...

03/07/2024

- Milieu

01/07/2024

- Milieu
 • Grondwatertrein definitief goedgekeurd
  Op 21 juni 2024 keurde de Vlaamse regering de Grondwatertrein definitief goed....Het wijzigingsbesluit heeft als doel het beheer van het grondwater te verbeteren....De wijzigingen hebben betrekking op thema’s zoals grondwaterwinning (waaronder bemaling ...

21/06/2024

- Milieu
 • Mooie resultaten van Bebat, maar EU legt de lat nog hoger
  België beschikt over een dicht netwerk van inzamelpunten voor afgedankte batterijen. Bijna 5.000 bedrijven sloten zich aan bij Bebat, de organisatie die de aanvaardingsplicht voor deze specifieke afvalstroom faciliteert. Minister Demir verstrekte de laatste ...

11/06/2024

- Milieu
 • Vlaamse onderzoeksprojecten met gerecycleerd asfalt
  Een van de onderzoeksdomeinen die de circulaire economie in Vlaanderen kunnen ondersteunen is de wegenbouw. Als opdrachtgever kan de Vlaamse overheid hierin een belangrijke rol spelen. Recyclage van asfalt biedt kansen, maar het onderzoek vraagt tijd. ...

19/12/2023

- Elektriciteit

28/09/2023

- Elektriciteit

14/07/2023

- Elektriciteit
 • Machineverordening gepubliceerd
  Met de Machineverordening (Verordening 2023/1230) wordt de Machinerichtlijn uit 2006 (Richtlijn 2006/42) omgezet in een verordening....Die Richtlijn uit 2006 is een belangrijk stuk wetgeving dat voor machines in de Europese Unie dezelfde gezondheids- ...

10/07/2023

- Elektriciteit

09/02/2021

- Elektriciteit

Ontdekken?

Publicaties

Partners