Vraag over het gebruik
Andere vraag

senTRAL, uw all-round HSE-tool

Alle info over veiligheid, milieu, elektriciteit en arbeidsgeneeskunde op de werkvloer
 

Praktisch

Direct bruikbare werkdocumenten zoals toolbox, veiligheidsinstructiekaarten, sensibilisering, checklists, normen en commentaarteksten met duiding bij de wet (Codex, Vlarem, AREI)

Expertise

Samengesteld door specialisten zoals preventieadviseurs, milieucoördinatoren, arbeidsgeneesheren, technische experten en juristen met jarenlange terreinkennis

Nieuwsberichten

16/04/2024

- Veiligheid

08/04/2024

- Veiligheid

28/03/2024

- Veiligheid

22/03/2024

- Veiligheid
 • Niveau luchtweginfecties daalt naar code groen
  Het risiconiveau voor luchtweginfecties in ons land is op 21 maart 2024 officieel verlaagd naar code groen....Deze beslissing, gebaseerd op actuele gezondheidsdata en adviezen van experts, markeert het einde van het Winterplan voor dit jaar....Dit is ...

13/03/2024

- Veiligheid

16/04/2024

- Milieu
 • Drinkwaterbedrijven vragen Europees verbod op PFAS
  De Europese koepelorganisatie voor drinkwaterbedrijven en waterschappen, EurEau, heeft een open brief gepubliceerd aan Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie. De koepel vraagt dringend haar steun voor het voorstel om de chemische stoffengroep ...

12/04/2024

- Milieu
 • Marktstudie naar PFAS in de Belgische industrie
  De FOD Economie voerde een technische en economische studie uit over de PFAS-markt in België. Het geschatte PFAS-volume dat in België wordt gebruikt bedraagt ongeveer 8 330 ton/jaar. Op basis van deze studie kan de overheid een strategie en gerichte middelen ...

09/04/2024

- Milieu
 • Laatste aanmeldingsjaar voor stookoliefonds Promaz
  Promaz werd eind 2021 erkend als stookoliefonds en is sinds 1 april 2022 volledig operationeel....Zo is er eindelijk een oplossing voor de duizenden lekkende stookolie- of mazouttanks in Vlaanderen....Een bodemsanering is immers een dure aangelegenheid ...

01/04/2024

- Milieu
 • Stedelijke logistiek met zero-emissievoertuigen
  Op 5 maart l.l. ondertekenden 33 partners een ‘Convenant Duurzame Stedelijke Logistiek’ in Mechelen. Daarmee engageerden overheid en bedrijven zich om tegen 2030 op een duurzame manier in de stad te leveren of beleverd te worden....  Elektrische bestelwagens ...

15/03/2024

- Milieu
 • Vlaanderen voegt een hele Week bij de Wereldwaterdag
  De vierde editie van de campagne “Week van het Water” loopt van 22 tot 31 maart a.s., met start op de Wereldwaterdag van de Verenigde Naties....In die dagen worden er meer dan 100 activiteiten georganiseerd waarvoor 110 verenigingen, lokale besturen en ...

19/12/2023

- Elektriciteit

28/09/2023

- Elektriciteit

14/07/2023

- Elektriciteit
 • Machineverordening gepubliceerd
  Met de Machineverordening (Verordening 2023/1230) wordt de Machinerichtlijn uit 2006 (Richtlijn 2006/42) omgezet in een verordening....Die Richtlijn uit 2006 is een belangrijk stuk wetgeving dat voor machines in de Europese Unie dezelfde gezondheids- ...

10/07/2023

- Elektriciteit

15/06/2023

- Elektriciteit
 • Elektrische veiligheid op bouwplaatsen
   Het Engelse ‘Health and Safety Executive’ (HSE) heeft een nieuwe versie van zijn “Electrical safety on construction sites” uitgebracht. Deze publicatie is essentieel voor alle bouwprojecten, ongeacht de omvang en de aard van de werkzaamheden, zoals sloop, ...

Ontdekken?

Publicaties

Partners