Vraag over het gebruik
Andere vraag

senTRAL, uw all-round HSE-tool

Alle info over veiligheid, milieu, elektriciteit en arbeidsgeneeskunde op de werkvloer
 

Praktisch

Direct bruikbare werkdocumenten zoals toolbox, veiligheidsinstructiekaarten, sensibilisering, checklists, normen en commentaarteksten met duiding bij de wet (Codex, Vlarem, AREI)

Expertise

Samengesteld door specialisten zoals preventieadviseurs, milieucoördinatoren, arbeidsgeneesheren, technische experten en juristen met jarenlange terreinkennis

Nieuwsberichten

04/12/2023

- Veiligheid
 • Napo in... fire alert!
  De nieuwste film van Napo richt zich op het voorkomen van brand en explosies in de werkomgeving. Deze film is niet alleen informatief, maar ook essentieel voor preventieadviseurs, aangezien het aandacht schenkt aan zowel de risico's als de preventieve ...
 • PFAS in mobiele schuimblussers – Situatie anno eind 2023
  Dat er heel wat beweegt rond PFAS, ook op wetgevend vlak, zal niemand ontgaan zijn....Correct geïnformeerd worden is daarom een noodzaak....Bepaalde informatie die te vinden is op publieke websites, bv. van verkopers van blustoestellen, is niet altijd ...

24/11/2023

- Veiligheid
 • Irritant-induced asthma: Risicoberoepen en agentia
  Irritant-induced asthma is een erkende aandoening die volgt op acute blootstelling aan schadelijke stoffen door inademing....Recent onderzoek bevestigt dat zelfs in recente gevallen vaak melding wordt gemaakt van blootstelling aan schoonmaak- en steri...

22/11/2023

- Veiligheid
 • Voorkom struikelen met goed kabelmanagement
  Een wirwar aan snoeren en kabels op de vloer, is dat ook herkenbaar voor bepaalde werkposten in uw bedrijf? Dan is goed “kabelmanagement” extra belangrijk. Want een “kabelspaghetti” kan wel degelijk gevaren met zich meebrengen. Hoe houd je als werkgever ...

16/11/2023

- Veiligheid

05/12/2023

- Milieu
 • Herstel van roetfilter moet voortaan binnen drie maanden
  Sinds 1 juli 2022 zet de technische autokeuring de deeltjestellertest in voor de keuring van dieselwagens in België....Bedoeling is roetfilterfraude tegen te gaan en de luchtkwaliteit te verbeteren door de uitstoot van fijn stof te verminderen....Bij ...

04/12/2023

- Milieu
 • PFAS in mobiele schuimblussers – Situatie anno eind 2023
  Dat er heel wat beweegt rond PFAS, ook op wetgevend vlak, zal niemand ontgaan zijn....Correct geïnformeerd worden is daarom een noodzaak....Bepaalde informatie die te vinden is op publieke websites, bv. van verkopers van blustoestellen, is niet altijd ...

30/11/2023

- Milieu
 • Hoe kan biomassa duurzaam worden ingezet?
  De vraag naar biomassa voor de productie van allerlei biogebaseerde producten stijgt snel in de EU....De Europese Green Deal kent een belangrijke rol toe aan biomassa, maar een mogelijk tekort is in de toekomst zeker niet uit te sluiten....Hoe kunnen ...

28/11/2023

- Milieu
 • Leidraad voor informeel vooroverleg bij bouwprojecten
  Bij een bouwproject is een informeel overleg tussen de aanvragers en de overheid voor de start van de vergunningsprocedure altijd aan te raden....Dat kan latere problemen of onvoorziene omstandigheden helpen vermijden....Om dit overleg te optimaliseren ...

23/11/2023

- Milieu
 • Vier regio’s pakken wateroverlast aan
  De overstromingen van vorige week in de Westhoek en Oost-Vlaanderen hebben nogmaals de noodzaak bevestigd aan dringende maatregelen....Met 5 miljoen euro uit het Klimaatadaptatieplan gaan vier regio’s acties uitwerken om in de toekomst beter bestand te ...

28/09/2023

- Elektriciteit

14/07/2023

- Elektriciteit
 • Machineverordening gepubliceerd
  Met de Machineverordening (Verordening 2023/1230) wordt de Machinerichtlijn uit 2006 (Richtlijn 2006/42) omgezet in een verordening....Die Richtlijn uit 2006 is een belangrijk stuk wetgeving dat voor machines in de Europese Unie dezelfde gezondheids- ...

10/07/2023

- Elektriciteit

15/06/2023

- Elektriciteit
 • Elektrische veiligheid op bouwplaatsen
   Het Engelse ‘Health and Safety Executive’ (HSE) heeft een nieuwe versie van zijn “Electrical safety on construction sites” uitgebracht. Deze publicatie is essentieel voor alle bouwprojecten, ongeacht de omvang en de aard van de werkzaamheden, zoals sloop, ...

05/06/2023

- Elektriciteit

Ontdekken?

Publicaties

Partners